Marnix DE SADELEER, Notaris te Brecht

 

Marnix DE SADELEER

Notaris te Brecht

72 Wanneer krijgt u de sleutel?

Die krijgt u na ondertekening van de akte en de betaling van de prijs. Maar u kunt het in de verkoopovereenkomst anders afspreken. Zet er dan ook meteen in of er werken mogen worden uitgevoerd en wie dan verantwoordelijk is voor eventuele schade.